Pokusnictví

Na zkušební stanici jsou zakládány podle účelu 3 typy pokusů s přípravky na ochranu rostlin:
 
1. Registrační:
 
Firma ZS Kluky spol. s r.o. je držitelem pověření GEP (správné experimentální praxe) k ověřování vlastností přípravků na ochranu rostlin. Výsledky těchto pokusů slouží jako podklad k řízení při registraci přípravků na ochranu rostlin do ČR.
 

2. Vývojové:

Pro vnitřní potřeby zadávajících firem - předregistrační a postregistrační zkoušení přípravků na ochranu rostlin s cílem přesného timingu, kombinací přípravků a podobně.

3. Demonstrační:

Ukázkové, předváděcí - ukázky na polní dny pro zemědělskou veřejnost.

 
Zkoušení přípravků na ochranu rostlin je prováděno zejména v těchto plodinách:
 

• ozimých obilninách

• jarních obilninách

• řepce olejné

• kukuřici

• po dohodě je možné zkoušení v hrachu, máku, travách a bramborách

 
Zkoušeny jsou tyto druhy pesticidů: herbicidy, fungicidy, insekticidy, morforegulátory, mořidla
 
Zpracování výsledků pokusů je prováděno v českém případně v anglickém jazyce v programech: 
ARM, Field Pro, Upav Gep 

Aktuality

26. 01. 2023

Polní dny 2023

Zveme Vás na tradiční polní dny:   15. 6. 2023 - Polní den Poříčí nad Sázavou - zahájení v restauraci Pyšelka v... »Více zde

Důležité informace


Zde budou kódy pro měření návštěvnosti (Toplist, GoogleAnalitic apod)